Test: Hoe taalgericht geeft u les?

31-5-2016

U wilt weten wat de wijze is waarop uzelf en/of collega-docenten aandacht besteden aan de rol van taal in de vaklessen. Daarvoor heeft het Platform Taalgericht Vakonderwijs de Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs ontwikkeld, gebaseerd op de drie pijlers van taalgericht vakonderwijs: context, interactie en taalsteun.

Hier vindt u meer informatie over de kijkwijzer en quickscan zelfreflectie en lesobservatie. Met deze kijkwijzers kunt u de wijze waarop uzelf of een collega-docent aandacht besteedt aan de rol van taal in lessen van diverse vakken gericht observeren en analyseren.