Sector

  • Vo

Vakgebied

  • Nederlands

Terugblik conferentie 'Werken aan vaktaal'

10-1-2017

​Op 30 november 2016 organiseerde het Platform Taalgericht Vakonderwijs de conferentie Werken aan vaktaal. Zo'n 100 deelnemers hielden zich intensief bezig met de vraag welke 'kennis over taal' nuttig en nodig is in taalgericht vakonderwijs. De onderstaande downloads geven een kijkje in de keuken. Het gaat om zowel de tekstbijdragen in de conferentiebundel als om de Powerpointpresentaties van de 4 plenaire lezingen en 15 workshops.

Conferentiebundel

Plenaire lezingen

Workshops

Bijdragen over taal in reken- en wiskundeonderwijs

Bijdragen over taal in bètavakken

Bijdragen over taal in mens- en maatschappijvakken

Bijdragen over taal in de lerarenopleiding

Contactpersoon