Sector

  • Vo
  • Vmbo
  • Mbo

Leerplankundig thema

  • Taalbeleid

Taalbewust beroepsonderwijs: 2e druk

3-10-2017

Taalbewust beroepsonderwijs

Taalbewust beroepsonderwijs. Vijf vuistregels voor effectieve didactiek. De tweede editie van dit handboek verschijnt op 30 oktober 2017. Wie taalbewust lesgeeft, weet de leerlingen te activeren en het onderwijs voor de leerlingen begrijpelijker en aantrekkelijk te maken. De verwerving van taalkennis en die van vakkennis zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Wanneer je hier als docent bewust op inspeelt, betekent dat een stimulans voor zowel de kennisontwikkeling als de taalontwikkeling van de leerlingen.

Voor alle docenten in (v)mbo

Dit boek is een toegankelijke en prikkelende uitgave voor alle (aankomende) docenten in het (v)mbo, zowel docenten Nederlands als beroepsvakdocenten. Het boek staat boordevol lesideeën en effectieve en uitdagende opdrachten. Theorie wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en uitgewerkt in praktijkopdrachten waar docenten (in opleiding) zelf mee aan de slag kunnen. Aan de hand van het Referentiekader Taal wordt zichtbaar gemaakt wat je van de leerlingen mag verwachten in taal- en vakles en op stage.

Over de auteurs

Tiba Bolle en Inge van Meelis zijn verbonden aan het ITTA, Universiteit van Amsterdam en zijn sinds 1987 actief in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs als docent, coach, trainer en adviseur.

Verschil met de vorige druk

Deze tweede druk van Taalbewust beroepsonderwijs is uitgebreid met recente literatuur, actuele onderwerpen zoals differentiatie, Nederlands als tweede taal en digitale geletterdheid. Ook zijn handige didactische stappenplannen opgenomen voor activiteiten zoals studieteksten lezen, werkstukken schrijven, presentaties houden en reflectiegesprekken voeren.

Contactpersoon