Redeneren en formuleren bij de vakken

1-6-2019

​​In augustus 2018 verschenen vijf brochures over redeneren en formuleren bij de vakken. Ze bieden leraren handvatten bij het onderwijzen van de taal van hun eigen schoolvak. Voor alle leerlingen is de taal van een schoolvak namelijk een nieuwe taal die geleerd moet worden. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces.

De publicaties zijn bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de algemene schoolvakken.

Het gaat om de volgende titels: