Deelnemers

23-10-2018

​​​​​​Dit is een overzicht van bij het Platform betrokken instellingen, de medewerkers die actief zijn, adressen en telefoonnummers.


Voorzitter:

Maaike Hajer
Hogeschool Utrecht
Lectoraat Lesgeven in de multiculturele school
Postbus 14007
3508 SB Utrecht
Telefoon: 030 - 2547149
E-mail: maaike.hajer@hu.nl


Coördinatie:

Bart van der Leeuw
SLO
Postbus 2041
7500 CA Enschede
Telefoon: 053 - 4840334
E-mail: b.vanderleeuw@slo.nl


De Talengroep
De Talengroep (voorheen APS-talen) ondersteunt scholen, docenten en secties in actief en aansprekend onderwijs in Nederlands en moderne vreemde talen en bij het concretiseren van taalbeleid. 
Marieken Pronk
G.W. Navislaan 10
9251 GG Burgum
E-mail: marieken@pronkonderwijs.nl
Website


CED-groep, unit VO
Brigitte van Hilst
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
Telefoon: 010 - 4071599


CPS
Els Loman
Postbus 1592
3800 BN Amersfoort
Telefoon: 033 - 4534343
E-mail: e.loman@cps.nl


Expertisecentrum Nederlands
Radboud Universiteit Nijmegen
Heleen Strating
Postbus 6610
6503 GC Nijmegen
Telefoon: 024 - 361 56 24
E-mail: h.strating@expertisecentrumnederlands.nl


Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)
Anne Kerkhoff
Dorien Doornebos-Klarenbeek
Postbus 90900
5000 GA Tilburg
Telefoon: 0877 - 873720
E-mail: a.kerkhoff@fontys.nl


Freudenthal Institute for science and mathematics education
Universiteit Utrecht
Monica Wijers
Postbus 85170
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 - 2531179
E-mail: m.wijers@uu.nl


GMW - Lerarenopleiding

Rijksuniversiteit Groningen

Clary Ravesloot
Nienke Smit

Grote Kruisstraat 2/1

9712 TS Groningen

Telefoon: 050 - 363 5434
E-mail: c.j.m.ravesloot@rug.nl


Instituut Archimedes lerarenopleiding
Hogeschool Utrecht
Gerald van Dijk
Mieke Lafleur
Postbus 14007
3508 SB Utrecht
Telefoon: 030 - 2547312
E-mail: gerald.vandijk@hu.nl

IJsselgroep Educatieve Dienstverlening
Saskia Versloot
Tel: 088-0931616​
E-mail: saskia.versloot@ijsselgroep.nl


Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO)
Universiteit van Amsterdam
Carla van Boxtel
Jannet van Drie
Nieuwe Achtergracht 127
1018 HJ AMSTERDAM
Telefoon: 020-525 1597/1599
E-mail: j.p.vandrie@uva.nl


Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA)
Universiteit van Amsterdam
Lies Alons
Inge van Meelis
Plantage Muidergracht 24
1018 TV Amsterdam
Telefoon: 020 - 5253844
E-mail: inge.vanmeelis@itta.uva.nl


Lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam
Tamar Israel
Ineke van der Zwaal
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Telefoon: 010-2414141
t.i.israel@hr.nl

Onderwijs en Opvoeding lerarenopleiding
Hogeschool van Amsterdam
David Stalpers
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
Telefoon: 020 - 599 54 95
E-mail: d.p.stalpers@hva.nl


Radboud Docenten Academie
Radboud Universiteit Nijmegen
Peter-Arno Coppen
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Telefoon: 024 361 55 72 / 361 55 73
E-mail: p.a.coppen@let.ru.nl