Deelnemers

26-4-2016

​Dit is een overzicht van bij het Platform betrokken instellingen, de medewerkers die actief zijn, adressen en telefoonnummers.


Voorzitter:

Maaike Hajer
Hogeschool Utrecht
Lectoraat Lesgeven in de multiculturele school
Postbus 14007
3508 SB Utrecht
Telefoon 030 - 2547149


Coördinatie:

Bart van der Leeuw
Theun Meestringa
Gerdineke van Silfhout
SLO
Postbus 2041
7500 CA Enschede
Telefoon 053 - 4840477 (secr.)


De Talengroep
De Talengroep (voorheen APS-talen) ondersteunt scholen, docenten en secties in actief en aansprekend onderwijs in Nederlands en moderne vreemde talen en bij het concretiseren van taalbeleid.
Hella Kroon
Marieken Pronk
G.W. Navislaan 10
9251 GG Burgum
Website


CED-groep, unit VO
Marijke Bakker
Regine Bots
Brigitte van Hilst
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
Telefoon 010 - 4071599


CPS
Els Loman
Postbus 1592
3800 BN Amersfoort
Telefoon 033 - 4534343


Expertisecentrum Nederlands
Radboud Universiteit Nijmegen
Roos Scharten
Hedwig de Krosse
Heleen Strating
Postbus 6610
6503 GC Nijmegen
Telefoon 024 - 361 56 24


Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)
Anne Kerkhoff
Dorien Doornebos-Klarenbeek
Mariette van Dam
Postbus 90900
5000 GA Tilburg
Telefoon 0877 - 873720


Freudenthal Institute for science and mathematics education
Universiteit Utrecht
Monica Wijers
Postbus 85170
3508 AD Utrecht
Telefoon 030 - 2531179


GMW - Lerarenopleiding

Rijksuniversiteit Groningen

Clary Ravesloot
Nienke Smit

Grote Kruisstraat 2/1

9712 TS Groningen

Telefoon 050 - 363 5434


Instituut Archimedes
Hogeschool Utrecht
Gerald van Dijk
Annelies Riteco
Postbus 14007
3508 SB Utrecht
Telefoon 030 - 2547312


Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO)
Universiteit van Amsterdam
Carla van Boxtel
Jannet van Drie
Nieuwe Achtergracht 127
1018 HJ AMSTERDAM
Telefoon 020-525 1597/1599


Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA)
Universiteit van Amsterdam
Lies Alons
Inge van Meelis
Plantage Muidergracht 24
1018 TV Amsterdam
Telefoon 020 - 5253844


KPC Groep
Maud Dolman
Postbus 482
5201 AL Den Bosch
Telefoon 073 - 6247247


Lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam
Edwin de Vette
Monique Korpershoek
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Telefoon 010-2414141


Onderwijs en Opvoeding
Hogeschool van Amsterdam
David Stalpers
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
Telefoon 020 - 599 54 95


Radboud Docenten Academie
Radboud Universiteit Nijmegen
Peter-Arno Coppen
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Telefoon 024 361 55 72 / 361 55 73


SLO
Bart van der Leeuw
Gerdineke van Silfhout
Theun Meestringa
Postbus 2041
7500 CA Enschede
Telefoon 053 - 4840359
Website