Over het Platform

6-1-2015

Het Platform

Op 30 november 2001 is het Platform Taalgericht Vakonderwijs in Utrecht opgericht. Medewerkers van instellingen en (vak)docenten wisselen ervaringen met Taalgericht vakonderwijs uit, reflecteren op resultaten, en maken samen nieuwe plannen. Zo ontstaat er een bundeling van kennis over de manier waarop taalgericht vakonderwijs het beste kan worden ingevuld. Het Platform is bovendien een informatiepunt voor alle geïnteresseerden in Taalgericht vakonderwijs.

Klik hier voor een licht aangepaste versie van de oprichtingsnotitie (pdf).

Hier vindt u een overzicht van bij het Platform betrokken instellingen, de medewerkers die actief zijn, inclusief adressen en telefoonnummers.