Taal en technologie

22-3-2018

Taal is het middel waarmee leerlingen het denken en redeneren over fenomenen uit Wetenschap en techniek (W&T) kunnen versterken, begrijpen en internaliseren. Andersom kunnen ontdekkingen of ervaringen met W&T-fenomenen weer aanleiding zijn tot talige doelen zoals een gesprek, een presentatie of een schriftelijke uiting. Het integreren van W&T met taal is een kansrijke manier om W&T breder ingebed te krijgen in het curriculum van de basisschool: integratie bespaart tijd, leerkrachten vinden geïntegreerd W&T-onderwijs aantrekkelijker, en integratie met taal sluit bovendien aan bij de talige aanleg en affiniteit van de meeste leerkrachten.

​De website van Tech your future biedt lesmateriaal voor leerkrachten in het primair onderwijs en professionaliseringsmateriaal voor leerkrachten.

Zie het artikel in JSW maart 2017 van Louman e.a. om een goede indruk te krijgen waar het over gaat.

Contactpersoon