Oproep voor insturen lesvoorbeelden Taalgericht Vakonderwijs

4-10-2017

Op de pagina Lesvoorbeelden vindt u uitgewerkte en beproefde lessenseries, lesvoorbeelden en materialen om taalgericht vakonderwijs in uw eigen lespraktijk in te bedden. U vindt niet alleen voorbeelden die vanuit het platform zijn ontwikkeld, maar ook voorbeelden uit de dagelijkse lespraktijk.

Wanneer u zelf voorbeelden hebt van taalgerichte vaklessen met veel interactie en taalsteun, dan plaatsen wij een beschrijving daarvan en een eventuele link naar de materialen graag op onze website. Via het rechtermenu kunt u daarover contact opnemen met Gerdineke van Silfhout.

Contactpersoon