Talen

24-5-2016

Bronnen

 • Bonset, H. (2007). Nederlands in het vmbo: apart of samen? Levende Talen Tijdschrift, 8(4),
  16-24.
  Dit artikel doet verslag van een enquête onder vmbo-docenten en van twee casestudies en geeft antwoord op vragen als: Hoe is de stand van zaken rond het vak Nederlands in het vmbo, als het gaat om integratie met andere vakken? En is die integratie wenselijk en gewenst?
 • Caron, L. (2004). Duolessen door een taal-en een vakdocent. Lesgeven in een geïntegreerd traject. Levende Talen Tijdschrift, 5(4), 15-23.
  Duolessen zijn een specifieke manier om de integratie van taal- en vakinhouden vorm te geven, omdat de lessen gezamenlijk door een vak- en taaldocent worden gegeven. Dit onderzoek probeert meer inzicht te geven in het verschijnsel geïntegreerde scholing.

 • Claessen, J. (2015). Van D.A.T. naar C.A.T. in schrijftaken. Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen UvA
  Overstap naar formeel taalgebruik in schrijfproducten, een beproefde lessenserie Engels voor havo-3.

 • Coffin, C., Donahue, J., & North, S. (2009). Exploring English grammar: From formal to functional. Londen: Routledge.

 • Dale, L., & Tanner, R. (2012). CLIL Activities; A resource for subject and language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Graaff, R.D. (2013). Taal om te leren: Iedere docent een CLIL-docent. Levende Talen Magazine, 100(7), 7-11.
  Tweetalig onderwijs is bezig aan een opmars in Nederland. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? En wat is het verschil met de andere veelgehoorde afkorting CLIL?

 • Graham, S., & Hebert, M. (2010). Writing to read; Evidence for how writing can improve reading. Washington, DC: Alliance for Excellent Education.

 • Graham, S., & Perin, D. (2007). Writing next: Effective strategiesto improve writing of adolescents in middle and high schools. Washington, DC: Alliance for Excellent Education.

 • Humphrey, S., Love, K., & Droga, L. (2011). Working grammar: An introduction for secondary English teachers. Port Melbourne, Victoria: Pearson Australia.

 • Humphrey, S., Sharpe, T., & Cullen, T. (2015). Peeling the PEEL: Integrating language and literacy in the middle years. Literacy Learning: the Middle Years, 23(2), 53-62.

 • Meestringa, T., & Ebbers, D. (2002). Werkkaarten voor Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg. In: L. Derriks (red.), Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands 2001, (pp. 237-243). Gent: Academia Press.

 • Meestringa, T., Hajer, M., & Miedema, M. (1999). Nieuwe wegen voor steunlessen Nederlands (als tweede taal). In: R. Rymenans, & H. de Jonghe (red.), Het Schoolvak Nederlands. Verslag van de twaalfde conferentie, (pp. 308-315).

 • Mortel, K. van, & Ballering, C. de. (2014). Verdiepend lezen; leerlingen begeleiden bij het begrijpen van complexe teksten. Amersfoort: CPS.

 • Prenger, J., & Glopper, K.D. (2014). Effecten van schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science. Levende Talen Tijdschrift, 15(2), 27-36.
  De auteurs beschrijven een experiment bij brugklasleerlingen waarin de effectiviteit werd nagegaan van het verbinden van het schrijfonderwijs bij Nederlands en het vakonderwijs bij geschiedenis en science.

 • Vanbuel, M., Boderé, A & Van den Branden, K. (2017). Helpen talenbeleid en taalscreening taalgrenzen verleggen?
  Een reviewstudie naar effectieve taalstimuleringsmaatregelen, waarin interactie en feedback krachtige middelen blijken. Een blog met de belangrijkste resultaten is hier te lezen.

 • Vos, B. de. (2009). Lezen! Achtergronden en ideeën om het leesonderwijs te verdiepen en te variëren. Utrecht: APS.

Contactpersoon