Rekenen & wiskunde

24-5-2016

Bronnen

 • O’Halloran, K.L. (2005). Mathematical discourse. Language, symbolism and visual images. London: Continuum.

 • Prenger, J. (2005). Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs (Proefschrift). Groningen: Rijksuniversiteit.

 • Prenger, J. (2007). Uitgerekend taal! Een onderzoek naar begripsproblemen bij wiskundeopgaven. Levende Talen Tijdschrift, 8(2), 10-16.
  De rijke context en hoeveelheid taal in wiskundeopgaven zorgen ervoor dat zowel autochtone als allochtone taalzwakke leerlingen problemen ondervinden. In dit artikel beschrijft de auteur welke talige hindernissen leerlingen tegenkomen tijdens het oplossen van wiskundeopgaven.
 • Prenger, J. (2005). Werken aan taal via rekensommen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 11(5), 10-13.
  De auteur beschrijft hoe het vak rekenen-wiskunde goede aanknopingspunten biedt om aan de taalvaardigheid van leerlingen te werken.
 • Smit, J. (2014). 'En nu in rekentaal!' Talige ondersteuning bieden in een meertalige rekenklas. Levende Talen Tijdschrift, 15(3), 28-37.
  In het promotieonderzoek van Smit staat de vraag centraal hoe leerkrachten in meertalige basisschoolklassen leerlingen kunnen ondersteunen bij het leren van taal die nodig is voor rekenen-wiskunde. Zij concludeert dat scaffolding-strategieën de vaktaalontwikkeling van leerlingen bevorderen.

Verslagen/overige documenten

 • Belemmert taal de wiskunde?
  Een klein onderzoek waarin wordt nagegaan hoe talig het wiskundemateriaal is waar de school van de betreffende docente mee werkt.
Contactpersoon