Beroepsgerichte vakken

24-5-2016

Website

 • MBO Taalacadmie, een expertnetwerk voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met taalontwikkeling en taaldidactiek Nederlands in het mbo. Op de website vindt u meer informatie over studiedagen, documenten, leden etc.

Bronnen

 • Alons, L., Bosch, P., Maa, J. de, Meelis, I. van, Kampen, A. van, & Melisse, R. (2007). Doorgaan met taal. Een handreiking voor het realiseren van de doorgaande taallijn van VMBO naar MBO. Amsterdam/Utrecht: ITTA/Sardes.
 • Beijer, J.C.M., Hajer, M., & Koenraad, A.L.M. (2004). ICT-ondersteund Taalgericht Vakonderwijs in het Hoger Onderwijs. Vormgeving en bouwstenen in kaart gebracht. Utrecht: Hogeschool van Utrecht, Lectoraat Lesgeven in de multiculturele school en de Digitale Universiteit.
 • Bolle, T. (2009). Drieslag taal: Praktijkboek taalbeleid Nederlands in mbo. Ede: MBO 2010/ITTA.
 • Bolle, T., & Meelis, I. van. (2014). Taalbewust beroepsonderwijs; Vijf vuistregels voor effectieve didactiek. Bussum: Countinho.
 • Broekhof, K. (2003). Een stevig menu, maar voedzaam: ingrediënten voor taalonderwijs in het vmbo. Didactief, 33(10), 20-23.
 • Brouwer, C. (2003). Het ME-taalproject. Een combinatie van taal- en praktijkvak. Les 21(oktober), 8-11.
 • Doelandt, I. (2003). Leren voor later, later is nu!. integratie van vmbo en mbo op het Wellantcollege in Rotterdam. In: Les 21(oktober), 14-16.
 • Elbers, E. (2012). Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek. Utrecht/Den Haag: Universiteit Utrecht/PROO.
 • Hattink, M., Klomps, S., & Demandt, M. ..[et.al.] (2004). Voorbereidende modules sectorgerichte vaktaal. Rotterdam: CED-Groep, Het Projectbureau/VMBO Nieuw Rotterdam.
 • Hendrix, T., Hovens, T., Kappers, A., & Graus, J. (2012). Taalonderwijs in het mbo: Ontwikkelingen, problemen en oplossingen. Levende Talen Magazine, 99(special), 1-72.
  In deze special staan alle bijdragen in het licht van taalonderwijs in het mbo, wat niet langer vanzelfsprekend moedertaalonderwijs meer kan heten. Herkenbare valkuilen, voorbeelden van praktijken en reflecties komen in deze special aan bod.
 • Knippenberg, M. van. (2003). Taal geen vak apart. een verkenning van het concept Taalgericht vakonderwijs aan de hand van het SIOP-observatie-instrument. Universiteit van Tilburg: Faculteit der letteren, Duale opleiding NT2-expert (sciptie).
 • Meestringa, T. (2003). Taalgericht en Interactief Bouwen. verslag van een casestudie naar het gebruik van een webbased programma bij bouwtechniek. Enschede: SLO (Studie en onderzoek binnen het project Nederlands VO, nr. 36).
 • Meestringa, T., & Leeuw, B. van der. (2009). Het leren ontwerpen van taalgerichte lessen. Enschede: SLO/Leoned.
 • Miedema, M. (2000). Professionele ontwikkeling van binnenuit; werken aan een taalgevoelige school. Levende Talen Tijdschrift 1(4), 25-32.
 • Raaphorst, E. (2013). Diversiteit in het Nederlandse taalonderwijs in mbo-instellingen. Levende Talen Tijdschrift, 14(3), 41-48.
  Het taalonderwijs in het mbo is divers en te verdelen in zes varianten (Raaphorst & Steehouder, 2011). Het schema met de zes varianten biedt docenten een instrument waarmee zij de verscheidenheid in het taalonderwijs op de eigen mbo-instelling inzichtelijk kunnen maken.
 • Raaphorst, E. (2007). Nederlands leren voor opleiding en werk: een evaluatiestudie naar geïntegreerd tweedetaalonderwijs en vakonderwijs (Proefschrift Universiteit van Amsterdam). 's-Hertogenbosch: Malmberg.
 • Riteco, A., & Hofman, I. (2005). De rol van taal bij het leren. Taalontwikkelend beroepsonderwijs (Verslag van de Pilot bij de unit Zorg en Welzijn). Utrecht: ROC Utrecht.

 • Riteco, A., & Swank, G. (2004). Docentgedrag en cognities binnen taalgericht vakonderwijs. Toegepaste taalwetenschap in artikelen 71(2004), 37-47.

 • Simons, M., & Beijer, J. (2005). Op weg naar taalbeleid in het HBO. Toegepaste taalwetenschap in artikelen 73(2006).

Verslagen/overige documenten

Contactpersoon