In gesprek met Jim Cummins in Utrecht

19-6-2018

​Meertalige leerlingen, geletterdheid, identiteit en leren

 

Het onderwijs aan meertalige leerlingen is een actueel en urgent thema nu in Nederland het aantal nieuwkomers in het onderwijs weer toeneemt, terwijl in deze eeuw de aandacht en faciliteiten ter ondersteuning van meertalige leerlingen in het onderwijsbeleid is verminderd.

Op 24 april 2018 was Jim Cummins van de Universiteit van Toronto in Utrecht om hierover te presenteren op een studiedag met ruim tachtig deelnemers. Deze studiedag was georganiseerd door SLO i.s.m. het Platform Taalgericht Vakonderwijs, het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers en het Landelijk Netwerk Taal.

Deelnemers lieten weten de dag bijzonder interessant en inspirerend te hebben gevonden. De organisatoren hopen van harte dat deze dag een aanzet is tot versterking van de positie van meertalige leerlingen in het onderwijs.

Klik hier voor meer informatie, video’s en documenten van deze studiedag.

Contactpersoon