Handboek taalgericht vakonderwijs

31-5-2016

​​​Leraren die vakonderwijs verzorgen werken tegelijkertijd ook aan de taalontwikkeling van leerlingen. Leerlingen krijgen bij hen immers te maken met de vaktaal en denkwijzen van het betreffende vak. Elke groep leerlingen kent – soms zeer – grote verschillen in taalvaardigheid. Leraren die alle leerlingen in hun lessen willen meenemen, kunnen het beste bewust de vaktaal opbouwen.

Het Handboek taalgericht vakonderwijs beschrijft concreet hoe zij dat kunnen doen. Door uit te gaan van hoe de leerlingen aan het eind van de lessen laten zien dat ze een nieuw deel van het vak beheersen, leren leraren gelijktijdig werken aan vak- en taaldoelen via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden en waarbinnen de benodigde taalsteun wordt geboden.

Dit handboek geeft achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en tal van didactische suggesties gekoppeld aan een route voor het (her)ontwerpen van lessen. Het boek is gebaseerd op tal van ervaringen met taalgericht vakonderwijs en inzicht in kenmerken van schools taalgebruik. Het boek gaat ook in op de vraag hoe je samen taalgericht vakonderwijs in een school kunt invoeren.

'Het verschijnen van het Handboek taalgericht vakonderwijs is een mijlpaal op het gebied van taalbeleid in het voortgezet onderwijs', schrijft de directeur VO namens de minister aan de auteurs op 11 mei 2004 bij het verschijnen van de eerste druk. Na de tweede, herziene druk in januari 2009 is in mei 2015 de derde, herziene druk verschenen.

Hajer, M., & Meestringa, T. (2015). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho.