Genres in schoolvakken

10-5-2016

Elk schoolvak is onlosmakelijk verbonden met zijn eigen vaktaal. Een vak inhoudelijk leren én zich de bijbehorende taal eigen maken, is voor veel leerlingen echter lastig. Hoe pakken leraren dat aan, aangezien deze vaktaal voor hen juist heel vanzelfsprekend is? Dit boek helpt je als leraar (in opleiding) op tekstniveau te kijken naar je eigen vaktaal en taalgericht vakonderwijs te geven.

Genres in schoolvakken biedt een uniek, helder en beproefd concept: genredidactiek. Er zijn negen genres die een cruciale rol spelen bij alle schoolvakken, zoals het verhaal, het verslag, de verklaring en het betoog. Deze komen stuk voor stuk aan bod in deel 1, de praktische introductie. Een theoretische verdieping van de taalkundige basis volgt in deel 2. Ten slotte bespreekt deel 3 het specifieke vaktaalgebruik van diverse schoolvakken en de rol van de genres in die vakken. Bij dit deel horen oefeningen met vakteksten, die te vinden zijn op deze website. De vele tekstvoorbeelden, oefeningen en aanbevelingen maken dit boek tot een praktisch naslagwerk.

Genres in schoolvakken is geschreven voor studenten aan eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen in alle vakken en voor leraren in het voortgezet onderwijs.

Leeuw, B. van der & Meestringa, T. (2014). Genres in schoolvakken: taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs. Bussum: Coutinho.

Contactpersoon