De kijkwijzer

10-5-2016

Met de Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs kunt u de wijze waarop uzelf of een collega-docent aandacht besteedt aan de rol van taal in lessen van diverse vakken gericht observeren en analyseren.
De Kijkwijzer is gebaseerd op de pijlers die het concept taalgericht vakonderwijs vormen: context, interactie en taalsteun en biedt handvatten om samen te werken aan een betere didactiek. De brochure geeft een toelichting op de inhoud en het gebruik van de vier observatie-instrumenten die het Platform Taalgericht Vakonderwijs heeft ontwikkeld:

  • Kijkwijzer lesobservatie
  • Kijkwijzer zelfreflectie
  • Kijkwijzer, quickscan lesobservatie
  • Kijkwijzer, quickscan zelfreflectie

De dvd met acht lesfragmenten ondersteunt het leren werken met de observatie-instrumenten.

Eerde, D. van, H. Hacquebord, M. Hajer, M. Pulles, C. Raymakers (2007). Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO/Platform Taalgericht Vakonderwijs (brochure met dvd)