Coachen op taal

10-5-2016

Met behulp van de brochure Coachen op taal kunt u met uw collega's samen werken aan een taalgerichte didactiek om de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten binnen het vak dat u geeft of het leergebied waarin u werkt. In de brochure zijn praktische handreikingen opgenomen, zoals aanwijzingen voor het observeren van een les, tips voor het geven van feedback en handvatten voor het bespreken van een geobserveerde les.

Het voeren van gesprekken over de praktijk - uw eigen les, een les van een collega, een lesfragment van de dvd - vergroot de kennis en vaardigheid op het gebied van taalgericht werken. Met de lesfragmenten op de dvd kan men leren gericht te kijken naar kansen voor taalverwervingstimulansen.

Leeswijzer

De brochure bestaat uit twee delen.

Deel 1 bestaat uit een korte introductie op taalgerichte didactiek en beschrijft drie werkwijzen (routes) waarmee u vaardigheden kunt ontwikkelen voor taalgericht lesgeven. U kiest de route die het beste bij u past. Verder vindt u in deel 1 aanwijzingen voor het observeren van een les, tips voor het geven van feedback aan collega's en handvatten voor het bespreken van een geobserveerde les.

Deel 2 beschrijft de twintig lesfragmenten uit po, vo en mbo die op de dvd staan. Elk fragment is beschreven aan de hand van de Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs en is voorzien van open kijkvragen.

Alons, L., P. Bosch, M. van Huijstee, J. Morshuis, A. Riteco, M. Verboog (2007). Coachen op taal. In gesprek over taalgerichte didactiek. Enschede: SLO/Platform Taalgericht Vakonderwijs (dvd met brochure)