Beproefde lessenseries/prototypes

1-6-2016

Dertien lessenseries van taalgerichte lessenseries voor het voortgezet onderwijs

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met verschillende didactici en docenten van diverse vakken dertien taalgerichte lessenseries voor biologie, economie / handel, geschiedenis, rekenen / wiskunde, techniek, en zorg voor de onderbouw vo, bovenbouw vmbo en de tweede fase.

Deze lessenseries zij op theorie gebaseerd, in de praktijk beproefd en daarmee voorbeelden van kwalitatief goed taalgericht vakonderwijs. U kunt de lessenseries bewerken, bespreken en/of zelf gebruiken.

De lessenseries zijn hieronder als pdf in het rechtermenu als compleet pakket te downloaden.

Biologie​ ​

​Kwalen aan de bloedsomloop, ongeveer 2 lessen, voor klas 2 voortgezet onderwijsDownload
​Gedrag van dieren, ongeveer 7 lessen, voor klas 3 of 4 vmbo kb en gtDownload
​Gezonde voeding?, ongeveer 5 lessen, voor bijvoorbeeld 2 havoDownload

​Economie/handel ​

​Inkoop- en verkoopproces, ongeveer 6 lessen, voor klas 3 of 4 vmbo kb en gtDownload
​De beleggingsclub, ongeveer 7 lessen, voor 3 havo/vwo Download

​Geschiedenis ​

​Verspreiding van christendom en islam, ongeveer 5 lessen, voor klas 1 vmboDownload
​Constantinopel 1453. Multiperspectiviteit bij geschiedenis, ongeveer 4 lessen, voor 4 havo, 3 of 4 vwoDownload
​De vijftigers en Lucebert, ongeveer 5 lessen, tweede fase havo/vwo Download

​Rekenen/wiskunde ​

​Grafieken en verhalen, ongeveer 4 lessen, voor de brugklas voDownload
​Statistiek?, ongeveer 6 lessen, voor 3, 4 vmbo kb en gtDownload
​Is dit toeval? (over hypothese-toetsen), ongeveer 4 à 5 lessen, voor 5/6 vwo Download

​Techniek ​

​Een houdertje ontwerpen, 5 à 6 lessen, voor klas 2 vmbo, havo, vwoDownload

​Zorg ​

​Lastige boodschappen vertellen, ongeveer 2 lessen van 3 uur, voor 3 of 4 vmboDownload