Beproefde lessenseries/prototypes

1-6-2016

Dertien lessenseries van taalgerichte lessenseries voor het voortgezet onderwijs

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met verschillende didactici en docenten van diverse vakken dertien taalgerichte lessenseries voor biologie, economie / handel, geschiedenis, rekenen / wiskunde, techniek, en zorg voor de onderbouw vo, bovenbouw vmbo en de tweede fase.

Deze lessenseries zij op theorie gebaseerd, in de praktijk beproefd en daarmee voorbeelden van kwalitatief goed taalgericht vakonderwijs. U kunt de lessenseries bewerken, bespreken en/of zelf gebruiken.

De lessenseries zijn hieronder als pdf te downloaden of los te bestellen en in het rechtermenu  als compleet pakket te downloaden en/of bestellen.

Biologie​ ​

​Kwalen aan de bloedsomloop, ongeveer 2 lessen, voor klas 2 voortgezet onderwijsDownload of bestel
​Gedrag van dieren, ongeveer 7 lessen, voor klas 3 of 4 vmbo kb en gtDownload of bestel
​Gezonde voeding?, ongeveer 5 lessen, voor bijvoorbeeld 2 havoDownload of bestel

​Economie/handel ​

​Inkoop- en verkoopproces, ongeveer 6 lessen, voor klas 3 of 4 vmbo kb en gtDownload of bestel
​De beleggingsclub, ongeveer 7 lessen, voor 3 havo/vwo Download of bestel

​Geschiedenis ​

​Verspreiding van christendom en islam, ongeveer 5 lessen, voor klas 1 vmboDownload of bestel
​Constantinopel 1453. Multiperspectiviteit bij geschiedenis, ongeveer 4 lessen, voor 4 havo, 3 of 4 vwoDownload of bestel
​De vijftigers en Lucebert, ongeveer 5 lessen, tweede fase havo/vwo Download of bestel

​Rekenen/wiskunde ​

​Grafieken en verhalen, ongeveer 4 lessen, voor de brugklas voDownload of bestel
​Statistiek?, ongeveer 6 lessen, voor 3, 4 vmbo kb en gtDownload of bestel
​Is dit toeval? (over hypothese-toetsen), ongeveer 4 à 5 lessen, voor 5/6 vwo Download of bestel

​Techniek ​

​Een houdertje ontwerpen, 5 à 6 lessen, voor klas 2 vmbo, havo, vwoDownload of bestel

​Zorg ​

​Lastige boodschappen vertellen, ongeveer 2 lessen van 3 uur, voor 3 of 4 vmboDownload of bestel