Beproefde lessenseries/prototypes

1-6-2016

​​​Dertien lessenseries van taalgerichte lessenseries voor het voortgezet onderwijs

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkelde in samenwerking met verschillende didactici en docenten van diverse vakken dertien taalgerichte lessenseries voor biologie, economie / handel, geschiedenis, rekenen / wiskunde, techniek, en zorg voor de onderbouw vo, bovenbouw vmbo en de tweede fase.

Deze lessenseries zij op theorie gebaseerd, in de praktijk beproefd en daarmee voorbeelden van kwalitatief goed taalgericht vakonderwijs. U kunt de lessenseries bewerken, bespreken en/of zelf gebruiken.

De lessenseries zijn hieronder als pdf in het rechtermenu als compleet pakket te downloaden.

Biologie​ ​

​Kwalen aan de bloedsomloop, ongeveer 2 lessen, voor klas 2 voortgezet onderwijsDocentenhandleiding​
​Gedrag van dieren, on​geveer 7 lessen, voor klas 3 of 4 vmbo kb en gtDocentenhandleiding
​Gezonde voeding?, ongeveer 5 lessen, voor bijvoorbeeld 2 havoDocentenhan​dleiding

​Economie/handel ​

​Inkoop- en verkoopproces, ongeveer 6 lessen, voor klas 3 of 4 vmbo kb en gtDocen​tenhandleiding
​De beleggingsclub, ongeveer 7 lessen, voor 3 havo/vwo Lesbrief​​
Docentenhandleiding​

​Geschiedenis ​

​Verspreiding van christendom en islam, ongeveer 5 lessen, voor klas 1 vmboLesbrief
Docentenhandleiding
​Constantinopel 1453. Multiperspectiviteit bij geschiedenis, ongeveer 4 lessen, voor 4 havo, 3 of 4 vwoLesbrief
Docentenhandleiding
​De vijftigers en Lucebert, ongeveer 5 lessen, tweede fase havo/vwo Lesbrief
Docenten​handleiding​

​Rekenen/wiskunde ​

​Grafieken en verhalen, ongeveer 4 lessen, voor de brugklas voLesbrief
Docentenh​andleiding
​Statistiek?, ongeveer 6 lessen, voor 3, 4 vmbo kb en gtLesbrief
Docentenhandleiding
​Is dit toeval? (over hypothese-toetsen), ongeveer 4 à 5 lessen, voor 5/6 vwo Lesbrief
Docentenhandleiding

​Techniek ​

​Een houdertje ontwerpen, 5 à 6 lessen, voor klas 2 vmbo, havo, vwoLesbrief
Docenten​handleiding

​Zorg ​

​Lastige boodschappen vertellen, ongeveer 2 lessen van 3 uur, voor 3 of 4 vmboLesbrief
Docenten​handleiding​