Concept-contextvenster : zicht op de wisselwerking tussen concepten en contexten in het bèta-onderwijs 1090814-10-2013 16:06:10291http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Lucia Bruning;Berenice MichelsAandacht voor concepten en contexten is een uitgangspunt geweest bij de vernieuwing van de examenprogramma's van de bètavakken, economie en maatschappijwetenschappen.Alhoewel er verschillende visies en uitwerkingen zijn als het gaat om het werken met concepten en contexten, hebben ze gemeenschappelijk dat er groot belang wordt gehecht aan het kunnen toepassen van een concept in wisselende contexten. Deze verschillende contexten geven op hun beurt betekenis aan het concept. Het gaat dus om de wisselwerking tussen beide. SLO heeft een concept-contextvenster ontwikkeld dat zicht biedt op vier verschillende manieren waarop de wisselwerking tussen concepten en contexten kan worden uitgewerkt. Pdf-bestand
Maatschappelijk Verantwoord : instrument voor zelfevaluatie actief burgerschap en sociale integratie1121911-6-2015 14:34:4553http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Jeroen BronDeze publicatie kan als hulpmiddel gebruikt worden om te bepalen of en in hoeverre een school de mogelijkheden benut om actief burgerschap en sociale integratie te implementeren. Het instrument is ontworpen als startpunt van beleidsontwikkeling voor burgerschap. Aan de hand van dit instrument kan een dialoog worden gestart over de verschillende aspecten van burgerschap. Die dialoog kan uitmonden in het stellen van doelen en het maken van een planning. Om al de opgenomen aspecten te behandelen is expertise nodig van verschillende actoren in de school: de schoolleiding en teamleden vullen elkaar daarbij aan. Pdf-bestand
Veelgestelde vragen rond taalgericht vakonderwijs1255923-9-2018 00:00:0310667htmlFalseaspxVeelgestelde vragen rond taalgericht vakonderwijs en het Platform Taalgericht Vakonderwijs. Website artikelpagina
Genres in schoolvakken1256023-9-2018 00:00:032854htmlFalseaspxGenres in schoolvakken is geschreven voor studenten aan eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen in alle vakken en voor leraren in het voortgezet onderwijs. Website artikelpagina
Werken aan vaktaal1256123-9-2018 00:00:035482htmlFalseaspxHoe kan ik als docent zowel aan de inhoud van mijn vak werken als aan de taal waarmee je die vakinhoud weergeeft? In deze vier brochures is per vakkencluster uitgewerkt hoe de leraar binnen zijn eigen vakkencluster taalgericht kan werken...Website artikelpagina
Coachen op taal1256223-9-2018 00:00:035474htmlFalseaspxDe dvd met brochure 'Coachen op taal' beoogt docenten te helpen bij het samen werken aan een taalgerichte didactiek. Website artikelpagina
De kijkwijzer1256323-9-2018 00:00:038226htmlFalseaspxMet de 'Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs' kunt u de wijze waarop uzelf of een collega-docent aandacht besteedt aan de rol van taal in lessen van diverse vakken gericht observeren en analyseren.Website artikelpagina
Contact1256723-9-2018 00:00:032021htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Disclaimer1256823-9-2018 00:00:031540htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Over het Platform1256923-9-2018 00:00:031863htmlFalseaspxOp 30 november 2001 is het Platform Taalgericht Vakonderwijs in Utrecht opgericht. Medewerkers van instellingen en (vak)docenten wisselen ervaringen met Taalgericht vakonderwijs uit, reflecteren op resultaten, en maken samen nieuwe plannen.Website artikelpagina