Veelgestelde vragen rond taalgericht vakonderwijs1255911-11-2018 01:01:5911654htmlFalseaspxVeelgestelde vragen rond taalgericht vakonderwijs en het Platform Taalgericht Vakonderwijs. Website artikelpagina
Genres in schoolvakken1256011-11-2018 01:01:593062htmlFalseaspxGenres in schoolvakken is geschreven voor studenten aan eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen in alle vakken en voor leraren in het voortgezet onderwijs. Website artikelpagina
Werken aan vaktaal1256111-11-2018 01:01:595939htmlFalseaspxHoe kan ik als docent zowel aan de inhoud van mijn vak werken als aan de taal waarmee je die vakinhoud weergeeft? In deze vier brochures is per vakkencluster uitgewerkt hoe de leraar binnen zijn eigen vakkencluster taalgericht kan werken...Website artikelpagina
Coachen op taal1256211-11-2018 01:01:595750htmlFalseaspxDe dvd met brochure 'Coachen op taal' beoogt docenten te helpen bij het samen werken aan een taalgerichte didactiek. Website artikelpagina
De kijkwijzer1256311-11-2018 01:01:598908htmlFalseaspxMet de 'Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs' kunt u de wijze waarop uzelf of een collega-docent aandacht besteedt aan de rol van taal in lessen van diverse vakken gericht observeren en analyseren.Website artikelpagina
Contact1256711-11-2018 01:01:592143htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Disclaimer1256811-11-2018 01:01:591620htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Over het Platform1256911-11-2018 01:01:591964htmlFalseaspxOp 30 november 2001 is het Platform Taalgericht Vakonderwijs in Utrecht opgericht. Medewerkers van instellingen en (vak)docenten wisselen ervaringen met Taalgericht vakonderwijs uit, reflecteren op resultaten, en maken samen nieuwe plannen.Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden2180511-11-2018 01:01:5916htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Lesvoorbeelden en materialen2180911-11-2018 01:01:5911849htmlFalseaspxWebsite artikelpagina